Positioning

Positionering

Positionering: geef uw merk een unieke positie

In het dagelijkse informatiebombardement blijven alleen sterkste merken overeind. Merken met een onderscheidende en geloofwaardige positionering krijgen meer aandacht, meer waardering en meer klanten.

Positioneren betekent anders zijn dan anderen. Dat houdt dus in: keuzes maken. Maar wat maakt uw merk uniek? En welk onderscheidend voordeel biedt u uw klanten? Als uw positionering niet is geworteld in de identiteit van uw organisatie, maakt u zichzelf ongeloofwaardig. Om merkvoorkeur te creëren moet een positionering een stevige basis hebben in de strategie van de organisatie en haar competenties en ambities. Een positionering die niet strookt met datgene waar uw organisatie echt in uitblinkt, schept verwarring, komt onoprecht over en is niet toekomstbestendig. In het positioneringtraject vinden we samen de unieke positie van uw merk.

Op zoek naar de kern

We gaan de kern vinden van uw organisatie, en vertalen die naar behoeften van de consument. De basis is een grondige analyse van uw kerncompetenties, de organisatiecultuur en de waarden van uw medewerkers. Maar uw bedrijf opereert natuurlijk niet in een vacuüm. Daarom kijken we ook naar de externe context van uw merk: de concurrentie, de doelgroepen en relevante trends en ontwikkelingen. Wat maakt uw merk onderscheidend en verleidelijk in dit dynamische krachtenveld? 

Positioneringstatement geeft focus 

Het resultaat is een kernachtig geformuleerd positioneringstatement. Een uniek en onderscheidend grondconcept dat uitdrukking geeft aan de kerneigenschappen van het merk en het relevante concurrentievoordeel. Het is wat u drijft bij het ontwikkelen van producten en diensten. Wat uw medewerkers trots maakt op hun werk, en wat uw klanten overtuigt om voor uw merk te kiezen. Geen lang verhaal, maar een scherp geformuleerde, krachtige bewering die richting geeft aan alle beleidsbeslissingen. Het positioneringstatement verankert de belangrijkste merkwaarden in alle uitingsvormen van uw organisatie. Van visitekaartjes tot productontwerp.

Tot in de haarvaten doorvoeren

Een voorbeeld: Neem een automerk dat in zijn positionering kiest voor het concept veiligheid. Het bedrijf zal zich daardoor laten leiden in alle bedrijfsfuncties. De keuze voor veiligheid blijkt dus niet alleen uit de bedrijfsslogan. Maar ook bijvoorbeeld uit de productontwikkeling (met bijvoorbeeld collision warning-systemen), het design (robuust) en de interne werkprocessen (met goede veiligheidsprotocollen voor de eigen medewerkers). Een verzekeraar die zich wil positioneren als 'glashelder' zal veel aandacht besteden aan de begrijpelijkheid van de polisvoorwaarden. Alleen met een consistent en consequent uitgedragen zelfbeeld ontstaat een authentieke merkbeleving. 

Wij helpen u graag focussen, en begeleiden u vervolgens om uw positionering tot in de haarvaten van uw organisatie door te voeren.